AVÍS LEGAL

Condicions Generals d’Ús de pàgina web  www.shakespeareandfriends.cat.

 1. IDENTIFICACIÓ I ACTIVITAT DE LA SOCIETAT

De conformitat amb lo disposat en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Shakespeare & Friends, SL (en endavant “S&F”), amb NIF B67382564 i domicili social a carrer Béjar, 91 5è 1 ª, 08014, Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 46852, Folio 147, Fulla Número 533107, inscripció 1, és una societat que té com a objectiu l’ensenyament i difusió d’arts escèniques i és la titular del domini www.shakespeareandfriends.cat (d’ara endavant, la “Web”).

 1. USUARIS

Tota persona que accedeixi a la web assumeix el paper d’usuari (en endavant, “l’Usuari”). La navegació i la utilització dels serveis de la Web suposen l’acceptació com a usuari i sense reserves de cap tipus de totes les condicions generals d’ús i de qualsevol altra que pugui existir en relació amb la prestació de serveis de S&F.

S&F podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar les presents condicions generals, així com les condicions generals que s’hi incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions en la Web per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris.

 1. RESPONSABILITATS D’ÚS

Totes dues parts són responsables de la veracitat de les dades que s’enviïn i gestionin a través del sistema. L’Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris pel correcte funcionament del sistema.

L’Usuari i S&F adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o de virus al sistema. Malgrat l’anterior, S&F exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:

i) Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d’aquesta, així com falta d’adaptació de la pàgina web a una finalitat concreta esperada pels usuaris.

ii) Presència de codis contaminants o virus o presència d’altres elements que poguessin produir alteracions al sistema informàtic.

Aquesta plataforma s’ha d’utilitzar de manera adequada i correcta, de manera que l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o drets de S&F i/o tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web o que impedís, de qualsevol forma, el seu normal utilització.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web així com els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit l’ús del lloc web amb fins il·lícits o lesius per a S&F o qualsevol tercer.

En definitiva, l’Usuari es compromet d’acord amb les Condicions Generals d’Ús:

 • No publicar informació que pugui atemptar contra drets de tercers, principis constitucionals o la moral pública.
 • El contingut publicat ha de ser correcte, no ofensiu per a la resta d’usuaris.
 • Les accions de l’Usuari no han d’afectar el funcionament del lloc web així com sobrecarregar o inhabilitar.
 • No utilitzar el servei per realitzar actes il·lícits, enganyosos, malintencionats o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

En qualsevol cas, S&F no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels xarxes socials, o altres eines de participació.

S&F adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, S&F no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software y hardware) o en els documents electrònics i fitxers de l’Usuari.

 1. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”) i la Llei 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades y garantia del drets digitals (“LOPDgdd”), l’Usuari accepta la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel Web o proporcionades omplint qualsevol formulari que hi aparegui, així com de les derivades de les eventuals relacions comercials que puguin generar-s’hi al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal anteriorment descrit, del que és responsable.

Durant el procés de recollida de dades, i en aquella secció de la Web on se sol·licitin aquestes, l’Usuari serà convenientment informat, mitjançant un hipervincle o a través de la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis i dels presents drets.

Drets de l’Usuari:

Per a obtenir informació respecte els drets reconeguts a l’esmentat RGPD y LOPDGdd, si us plau, visiti la Política de Privacitat i Protecció de Dades de S&F. 

Mesures de seguretat:

D’acord amb l’article 25.2 de l’esmentat Reglament Europeu, S&F ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives adients per garantir que per defecte només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin estrictament necessàries.

Ús de Cookies:  

La Web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’Usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquests.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’Usuari. Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’Usuari.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació o la Política de Cookies accessible en tot moment des de la Web.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL

S&F per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de S&F.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de S&F. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de S&F.

 1. POLÍTICA DE LINKS

La presència d’enllaços (links) a la Web cap a altres llocs d’Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. S&F no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas que a altres llocs webs s’estableixin enllaços a la Web de S&F, no s’entendrà que aquest ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l’enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

S&F es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

 1. COMUNICACIONS COMERCIALS

S&F podrà enviar comunicacions comercials o informatives per qualsevol mitjà respecte a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i de conformitat amb el que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, serà necessari el consentiment de l’Usuari.

L’Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a S&F dirigint un correu electrònic a l’adreça: contacte@shakespeareandfriends.cat.

 1. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació podrà ser dirigida a S&F mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: contacte@shakespeareandfriends.cat.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

S&F no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.  

S&F no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador. Tant l’accés al lloc web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

S&F no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

S&F no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a S&F.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions queden subjectes a la normativa vigent respecte de la legislació aplicable i de la jurisdicció competent. Els usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l’execució, interpretació o acompliment de les obligacions establertes entre S&F i els usuaris de la web www.shakespeareandfriend.cat, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que per llei els hi pogués correspondre.

 1. CONSENTIMENT DE L’USUARI

El sol accés a l’ús de la Web per part de l’Usuari suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús.

 1. MODIFICACIONS

En tot cas, S&F es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’estructura i disseny de la Web, modificar o eliminar serveis o continguts així com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats i les condicions d’accés i/o ús d’aquest.

 1. DRET D’EXCLUSIÓ

S&F es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.  

 1. GENERALITATS

S&F perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.  

 1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

S&F podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que les degudament publicades siguin modificades per unes altres.