POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

 1.  INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES ALLOTJADES A LA PÀGINA OFICIAL DE SHAKESPEARE AND FRIENDS, S.L. A LES XARXES SOCIALS.

De conformitat en deure informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”) i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades y garantir dels drets digitals (en endavant, “LOPDgdd”), Shakespeare & Friends, SL, (“S&F”) desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquestes xarxes socials la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal de S&F en aquestes mateixes.

L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial de S&F, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

 1. DADES DE MENORS D’EDAT O INCAPAÇOS.

L’accés i registre a la pàgina oficial de S&F en aquestes xarxes socials està prohibit als menors de catorze (14) anys.

Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, S&F adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial. 

S&F, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

 1. IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

L’usuari queda informat que S&F ostenta la condició de responsable dels tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del ús de la pàgina oficial de S&F en aquestes xarxes socials, sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

 1. FINALITATS A QUÈ ES DESTINEN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL, INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a S&F, a través de la pàgina oficial de la xarxa social corresponent, formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de S&F, amb la finalitat d’oferir informació a aquells usuaris que es subscriguin o intercanviar informació amb S&F.

Des del moment en què l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per S&F, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de S&F, en aquestes xarxes socials, de manera que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d’ utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial de S&F, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les normes i condicions de la xarxa social. L’usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les normes de la plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de S&F, dades personals, fotografies, informacions o altres continguts la titularitat dels quals i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització de tercers.

S&F, tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualsevol contingut publicat quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les normes de la plataforma.

 1. IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS RESPECTE DELS QUALS S&F TINGUI PREVIST LA REALITZACIÓ DE CESSIONS O COMUNICACIONS DE DADES.

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de S&F a les xarxes socials podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de la xarxa social en qüestió. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial de S&F, en aquestes xarxes socials serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

S&F, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

 1. ALTRES TERCERS PRESTADORS DE SERVEIS.

S&F adverteix a l’usuari que no té cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social en qüestió com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat o tercers que estableixin hipervincles a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hipervincles remet als usuaris de la present pàgina oficial.

 1. QUALITAT DE LES DADES.

S&F adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’ usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de les xarxes socials o de la pàgina oficial de S&F, en les mateixes.

 1. DRETS QUE ASSISTEIXEN A L’INTERESSAT.
 • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 1. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS.

S&F podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat.

L’usuari pot contactar amb S&F, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social en qüestió o a través de les següents adreces i dades de contacte:

Shakespeare and Friends, S.L.

Carrer Solà, 38, 08014, Barcelona.

contacte@shakespeareandfriends.cat

Així mateix l’ usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de las xarxes socials per a l’ús de les mateixes.